Základné údaje

Typ fotenia

Výber balíka fotiek*

Balík budúci rodičia - zľava 5% / 7% bude zohľadnená pri platbe po novorodeneckom fotení v závislosti od novorodeneckého balíčka

informácie o Fotení

MIESTO FOTENIA
ATELIÉR - MLYNSKÉ NIVY 48, BRATISLAVA

informácie o Fotení

V súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a v súlade s GDPR Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č.(EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, súhlasím so zaradením poskytnutých údajov do databázy a ich spracovaním.