Výber balíka - Rodinné fotenie*

informácie o Fotení

Základné údaje

V súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a v súlade s GDPR Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č.(EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, súhlasím so zaradením poskytnutých údajov do databázy a ich spracovaním.